Nyheter från Grönberg

Sök sommarnotarietjänst på Grönberg

Grönberg erbjuder varje år två sommarnotarietjänster om sex veckor var. Som sommarnotarie hos oss får du möjlighet att arbeta inom de

Läs mer

Grönberg har biträtt vid avyttring av Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB

Grönberg har biträtt ägaren i Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB vid försäljning av samtliga aktier i bolaget till Utvecklingspedagogik Sverige

Läs mer

Grönberg har biträtt vid avyttring av B2T2K Broadband Technology AB

Grönberg har biträtt ägarna i B2T2K Broadband Technology AB vid försäljning av samtliga aktier i bolaget till CODICO GmbH. Grönbergs

Läs mer

Grönberg har biträtt vid avyttring av del av Apotek Hjärtats verksamhet

Grönberg har biträtt Apotek Hjärtat vid avyttring av bolagets vård- och omsorgsverksamhet till ApoEx. Överlåtelsen avsåg den del av verksamheten

Läs mer

Våra verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser

Köp och försäljning av aktier och rörelser, fusioner och omstruktureringar

Finansmarknad

Finansmarknad

Rådgivning till finansmarknadens aktörer

Obeståndsrätt

Obeståndsrätt

Konkursförvaltning, företagsrekonstruktion och råd till företag i kris

Tvistlösning

Tvistlösning

Tvistlösning i domstol och skiljeförfarande

Corporate & Commercial

Corporate & Commercial

Bolagsrätt och avtalsrätt

Andra verksamhetsområden

Andra verksamhetsområden

Entreprenad- och fastighetsrätt, offentlig upphandling m.m.

Fredrik Wiberg

/ United Securities AB

”Vi har jobbat med Grönberg under en lång tid och uppskattar deras engagemang, förståelse för affären och deras djupa affärsjuridiska kunnande. I situationer när bolaget har behövt omfattande assistans och stöd har vi alltid kunnat lita till hundra procent på Grönbergs biträde.”

Hans Ramel

/ R12 Kapital

”I en förhandling känns det skönt att ha Grönberg vid sin sida. Förutom juridisk kompetens bidrar de med affärskänsla och sunt förnuft.”

Pär Ekengren och Jesper Jahnstedt

/ Grant Thornton

”Okomplicerade och koncentrerade på affären, inte bara juridiken i affären.”

Cecilia Versteegh

/ Bonver Entertainment Group

“Vi har arbetat med Grönberg i närmare 25 år av den enkla och goda orsaken att vi är nöjda med det byrån gör för oss.”

Winfried Mutschler

/ Bizerba GmbH & Co. KG

”Grönberg har i vårt samarbete haft extremt hög tillgänglighet och gett oss pragmatiska, målinriktade lösningar. Detta och att kommunikationen kunde ske på tyska har underlättat enormt för oss.”

Jesper Ek

/ Roche Diagnostics Scandinavia AB

”Grönberg upplever jag vara en riktig kvalitetsbyrå med en förmåga att se situationen från alla vinklar och proaktivt agera utifrån detta. Deras service är otroligt hög och när jag jobbar med dem är det alltid som ett team med gemensamma mål. Just detta är extra viktigt om man ska jobba långsiktigt tillsammans.”